Trygghet

Att skaffa sig trygghet är en fundamental beståndsdel i ett mänskligt beteende. Speciellt när de ekonomiska tider ser ut som de gör nu. Alla försöker säkra upp sig så gått det går. I fallet med SEB och AMF kan man konstatera att girighet är ett kännetecken för de som redan har mycket.
I de fallen är det knappast aktuellt att skaffa sig en grundtrygghet utan bara att roffa åt sig så mycket som det överhuvudtaget går.

Sedan finns den andra aspekter på det här med trygghet några av dem hittar du här på säkerhet.