Upplösa

Fusion innebär att företaget upplöses utan likvidation när ett förvärvande aktiebolag tar över tillgångar och skulder. Vanligtvis även kallad absorption. Dela är ett fjärde sätt, vilket innebär att tillgångar och skulder helt eller delvis övertas av andra aktiebolag. Om allt överförs upplöses företaget under liknande förhållanden som i en fusion. Men delning kan också göras delvis och i så fall kommer en del av företaget att förbli, om än i ett mindre format. Slutligen kan företaget gå i konkurs. Aktiebolaget likviderar alla tillgångar för att så långt som möjligt kunna betala av bolagets skulder. Beslut om detta fattas av tingsrätten där företaget har sitt säte.