Upplösa

Fusion innebär att företaget upplöses utan likvidation när ett förvärvande aktiebolag tar över tillgångar och skulder. Vanligtvis även kallad absorption. Dela är ett fjärde sätt, vilket innebär att tillgångar och skulder helt eller delvis övertas av andra aktiebolag. Om allt överförs upplöses företaget under liknande förhållanden som i en fusion. Men delning kan också göras delvis och i så fall kommer en del av företaget att förbli, om än i ett mindre format. Slutligen kan företaget gå i konkurs. Aktiebolaget likviderar alla tillgångar för att så långt som möjligt kunna betala av bolagets skulder. Beslut om detta fattas av tingsrätten där företaget har sitt säte.

Verkar vettigt

Ser att en hel del av Expressens läsare tycker att  Kungahuset själva skall betala för Viktorias bröllop. Låter på något sätt vettigt. De, kungahuset har pengar, först från skattebetalare sedan från sina egna investeringar som iof också faktiskt kommer från skattebetalare.
Så visst kan de slanta upp själva.